2016-2017 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes

torsdag den 21. september kl. 19-22 

på Marselisborg Gymnasium lokale 15 og 16

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
 
  På valg til bestyrelsen er
  • Birgit Gregersen, Finn Black og Inge Fangel

  På valg som suppleanter er
  • Pernille Højbjerg Dunn, Marselis Boulevard 21, og Mogens Møller, Birketinget 3.
 7. Valg af revisor og suppleant

  • På valg som revisor er  Poul Kraghede, Rungstedvej 22

  • På valg som revisorsuppleant er Niels Oustrup, Gentoftevej 2
 8. Eventuelt

Der serveres kaffe, vand,  øl, vin og hapsere undervejs.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Den 6. september 2017

© Anders Petersen 2011