Tunnel-arb.-gruppen


Marselis Grundejerforening arrangerede i samarbejde med miljøgruppen M97 Debatmøde på ”Forældreskolen” d. 09/09/97 og valgmøde på "Marselisborg Gymnasium", hvor politikerne lovede hinanden, at debatten måtte tage den tid, der var nødvendig og at alle i øvrigt foretrækker en tunnelløsning til trafikken på Marselis Boulevard.

Ved møderne deltog politikere fra følgende partier:

A - Ango Winther, Socialdemokratiet
B - Peter Thyssen, De Radikal
C - Poul B. Skou, De Konservative
F - Jørgen Skov, Socialistisk Folkeparti
V- Niels Brøchner, Venstre.

Der var stor interesse fra beboere langs Marselis Boulevard, som dagligt var påvirket af støj og forurening fra den stigende trafik til og fra havnen. 125-150 deltagere til et vælgermøde var i sig selv usædvanligt, men det lykkedes også at få bekræftet  et løfte fra politikerne om en Tunnel under Boulevarden.

I dag er Tunnelarbejdet i gang. Ganske vist er der kun skaffet finansiering til  første etape, der vedrører området fra krydset mellem Viby Ringvej og Motorvejen til Skanderborgvej krydset. Anden etape vedrører den 1.8 km lange tunnel under Marselis Boulevard til havnen. 

Du kan læse mere om gruppens arbejde her.

© Anders Petersen 2011