Tidligere bestyrelser

2012-13

Bestyrelsen blev valgt på den ordinære generalforsamling 27. september 2012 og har på sit første møde konstitueret sig således:

- Anders Kau Petersen, Birketinget 10, anderskau@gmail.com (formand)
- Finn Trunk Black, Gentoftevej 9, bftrunkblack@hotmail.com (næstformand)
- Niels Munk, Rungstedvej 11, nm@wulf-munk.dk(kasserer)
- Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14, post@jansteen.dk (sekretær)
- Inge Fangel, Gentoftevej 2, imf@oustrup.dk


2011-12

Bestyrelsen blev valgt på den ordinære generalforsamling 6. oktober 2010 og har på sit første møde konstitueret sig således:

- Anders Kau Petersen, Birketinget 10, anderskau@gmail.com (formand)
- Finn Trunk Black, Gentoftevej 9, bftrunkblack@hotmail.com (næstformand)
- Niels Munk, Rungstedvej 11, nm@wulf-munk.dk(kasserer)
- Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14, post@jansteen.dk (sekretær)
- Inge Fangel, Gentoftevej 2, imf@oustrup.dk


2010-11

Bestyrelsen blev valgt på den ordinære generalforsamling 6. oktober 2010 og har på sit første møde konstitueret sig således:

- Anders Kau Petersen, Birketinget 10, anderskau@gmail.com (formand)
- Finn Trunk Black, Gentoftevej 9, bftrunkblack@hotmail.com (næstformand)
- Niels Munk, Rungstedvej 11, nm@wulf-munk.dk(kasserer)
- Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14, post@jansteen.dk (sekretær)
- Inge Fangel, Gentoftevej 2, imf@oustrup.dk


2009-10

Bestyrelsen blev valgt på den ordinære generalforsamling 16 september 2009 har på sit første møde konstitueret sig således:

- Formand: Jørgen Mikkelsen
- Næstformand: Birthe Black
- Kasserer: Niels Munk
- Sekretær: Jes Pedersen
- Inge Fangel


2008-09

..


2007-08

..

© Anders Petersen 2011