Seneste om Lokalplan 942

Lokalplan 942, der vedrører Marselisborg Gymnasiums ønske om fjernelse af 2 gamle bygninger, renovering af de resterende og udvidelse med ny kantine, ny undervisningsfløj og bygning af ny multihal med udlejning for øje har fyldt meget i foreningens arbejde de seneste to år. En kronologisk beskrivelse af forløbet kan ses her. Vi henviser desuden til vores blog lokalplan942.blogspot.dk, som indeholder en række korte artikler om emnet.

et moderne gymnasium 2


Vi har sammenfattet vore ønsker til lokalplanen med disse 7 ord: 

"Et moderne Gymnasium i harmoni med lokalområdet". 

Kommunen har i juni måned godkendt lokalplanforslaget og dermed sagt ja til, at byggeri af en multihal til udleje skal tillades til trods for at en tilsvarende ansøgning om erhvervsbyggeri med udlejening til gymnasiets genbo tidligere har fået kommunens nej med den begrundelse, at det ville medføre mere trafik end området kunne bære. Skåret ud i pap og bøjet i neon har kommunen dermed sagt ja til, at trafik til/fra gymnasiet er mindre belastende end trafik til og fra genboen. Det kan enhver ved selvsyn konstatere ikke er sandt. Da det ikke har været muligt at overbevise kommunen herom, har vi allieret os med professor Søren H. Mørup, der er ekspert i offentligt forvaltning og i samarbejde med ham klaget over beslutningen til natur- og miljøklagenævnet. (Se bl. blog-artiklen Klage over lokalplan 942)


© Anders Petersen 2011