Vores tilbagemelding af 18. nov. 2013

Kære Trine!


Tak for det tilsendte ‘udkast til afmærkningsplan’.

Vi har kigget på det, og undrer os over, at planen indeholder forslag til udvidelse af parkeringsarealer umiddelbart efter at arbejdet med Lokalplan 942 er afsluttet. Som du sikkert ved, valgte Byrådet at følge Gymnasiets ønske om ikke at indrette en P-kælder under den planlagte undervisningsbygning mod Marselis Tværvej. P-kælderen var efter forslag fra os dimensioneret til 34 P-pladser. En af begrundelserne for afslaget var, at flere P-pladser ville medføre mere trafik til området.

Vi finder det uanstændigt at Trafik og Veje i fortsættelse af dette NEJ til P-kælder, tænker i løsninger, der medfører flere P-pladser i området med inddragelse af grønne græsarealer og skråparkeringer. 

  • Vi har opfattet situationen sådan, at et af problemerne, vi skal beskæftige os med i gruppen, er finde løsninger til sikker af- og påstigning for især skoleelever til Forældreskolen og Gymnasiet. Derfor må vi finde løsninger, med indskrænkninger i P-muligheder på bl.a. Birketinget og Marselisvej i bestemte perioder evt. suppleret med ‘lommer’ til af- og påstigning, som der er lagt op til på Skovbrynet. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af nye P-pladser nogenlunde modsvarer det antal, P-kælderen var dimensioneret til. 
  • Et andet problemsæt vi skal beskæftige os med, vedrører beskyttelse af området for ulovlig parkering i forbindelse med de mange arrangementer, der finder sted.
  • Et tredie er at udvikle løsninger, som forhindrer hurtig kørsel på vejene i området.
  • Endelig er vi - som vi tidligere har fremført - meget skeptiske overfor forslaget om ensretning af den nordlige del af Birketinget. Vi forventer, at der på det kommende møde er veldokumenterede begrundelser herfor og at der også er taget hensyn til de ulemper, det medfører for beboerne i området.

Denne mail sendes også til Bünyamin Simsek, da vi går ud fra, at forslaget om udvidelse af P-pladser, skyldes en kommunikationsbrist mellem afdelingen og rådmanden.

Vi ser frem til et konstruktivt møde.


Med venlig hilsen


pbv
Grundejerforeningen Marselis
Anders Petersen

© Anders Petersen 2011