Trafik- og P-planlægningsarbejdet

I forbindelse med kommunens godkendelsen af lokalplan 942 og det tidligere afholdte borgermøde på Forældreskolen blev vi lovet deltagelse i det planlægningsarbejde, der skal laves for at få ordnede forhold i området. Der er indkaldt til møde den 29. november. Bag de anonyme overskrifter på noget af det modtagne materiale gemmer sig hårrejsende forslag, der, hvis de gennemføres, vil spolere områdets karakter totalt (se afmærkningsplanen).

Vi reagerede på det fremsendte (se skrivelsen af 18. nov) og fik et beroligende svar, men alene det faktum, at Trafik- og Veje kan udtænke forslaget vidner om, at det indbyggede filter, der skulle forhindre sådanne tiltag, er ikke-eksisterende.

Se mere på detajlsiden, hvor der er referenser til supplerende materiale i sidespalten.


© Anders Petersen 2011