3P: Politiskbetingede(?) Parkerings Problemer

Vi vil benytte disse sider til en løbende dokumentation af, hvorledes der parkeres i Marselis-området. Et af de syrlige drops: P-vagter synes at være forment adgang til området trods løfter om større synlighed.

Den tidligere vejchef Michael Kirkfeld erklærede frejdigt, at han ikke ville bede sine P-vagter om at gribe ind overfor ulovlige parkeringer på græsarealerne i området, når det drejede sig om aktiviteter, som var støttet af kommunen velvidende – må man gå ud fra – at det vil gå ud over bilisters/politiets/beboeres/borgeres retsbevidshed. Erfaringen viser iøvrigt at en tilsvarende parkering benyttes ved mange andre arrangementer bl.a. Tivoli-arrangementet 'Fed Fredag’.

Klik på nedenstående videoer, som givere et hurtigt overblik over sammenhængen mellem P-skilte og P-adfærd. Vi har slettet nummerpladerne på de enkelte fotos, for vi ønsker ikke at udstille bilejerne, men derimod gøre kommunen opmærksom på, at der er et stort og uløst P-problem i området – og det til trods for, at vi har foreslået en række løsninger på det. 

Videoen ‘Solrig Søndag i maj’, som også kunne have haft titlen 'Afledte Classic Car Race P-forhold’, viser glimt fra en travetur langs Skovbrynet mod Marselisvej  og derfra gennem Havreballe Skov til P-pladsen ved Stadion (der var helt fyldt). Videre til P-pladsen ved Jyllands Allé (den var end ikke halvfyldt). Tilbage til Skovbrynet ved Tivoli-indgangen, hvor vendepladsen blev benyttet som P-areal, ned ad Skovbrynet til Birketinget og Tårbækvej, der er et yndet P-areal trods tydelige P-skilte på begge sider af vejen.

Kommunen lejer Tangkrogen ud til mange forskellige arrangementer. Det ville være rimeligt at kommunen stiller som krav at lejeren sørger for, at deres gæster overholder P-reglerne i området. Det vil medføre en ringe ekstraomkostning for arrangørerne. Som supplement hertil kunne kommunen sende P-vagter til området. 


© Anders Petersen 2011