2013-2014 Generalforsamling

Den årlige Generalforsamling afholdes
TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 19:00-21:00
PÅ FORÆLDRESKOLEN, LOKALE 15 OG 16 (1. SAL).

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag (der er ikke modtaget forslag)
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmerne:
  Jan Steen Jacobsen og Anders Kau Petersen er på valg. De modtager begge genvalg.
  Suppleanterne:
  Pernille Højberg Duun, Marselis Boulevard 31 og Mogens Møller, Birketinget 3 er på valg.
 7. Valg af revisor og suppleant 
  Revisorerne er på valg:
  revisor: Poul Kraghede, Rungstedvej 22,
  revisorsuppleant: Niels Oustrup, Gentoftevej 2 
 8. Eventuelt

Der serveres ‘Hapsere’ og drikkevarer under eventuelt.

Vi henviser til foreningens vedtægter vedrørende afholdelse af Generalforsamling.

Beretning, Regnskab og Forslag til Budget bliver indsat i god tid før mødet. Kort tid efter mødet følger Referat.

© Anders Petersen 2011