Snerydningsmodeller

Vi har opstillet nogle forslag for administration af medlemskab af Grundejerforeningen og snerydning i området:

  • Den grønne gruppe: kontingent dækker både medlemsskab og snerydning
  • Den gule gruppe: Kontingent dækker kun medlemsskab. Snerydning betales separat. Dvs. man kan fravælge snerydning uden at miste sit medlemsskab
  • Den blå Gruppe: Kontingent dækker kun medlemsskab. Hvert medlem har selv ansvaret for snerydning og eventuel entrering med snerydningsfirma.

De tre modeller, der er vist indenfor hver gruppe er ens.


Grøn,Gul,blå

© Anders Petersen 2011