b. Marselis Boulevard Tunellen

I brochuren om tunellen skriver Århus Kommune: 

"Det største enkeltstående anlægsprojekt i Århus Kommune nogensinde – Tunnelarbejdet under Marselis Boulevard – blev i oktober 2008 godkendt i Århus Byråd. Projektet skal skabe gode trafikforhold og forbedre vejforbindelsen til og fra havnen, der forventer en fordoblet godsomsætning over de næste 20 år, og som samtidig står over for omfattende byudviklingsprojekter. Anlægsarbejdet går i gang foråret 2010, og frem til åbningen i 2015 vil byen være præget af dette og andre store anlægsarbejder, som vil medføre en ekstra belastning af ind- og udfaldsvejene omkring Århus Havn og midtbyen i øvrigt." Du kan se hele brochuren her.

På næste side er der klip fra lokalplanen.© Anders Petersen 2011