Maj: Nyhedsbrev

Her er en liste over nyheder

 1. NMKN’s læge nævn har sendt sit svar. Det blev endnu et afslag!
  Vi finder det besynderligt, at Kommunen har valgt så ensidigt at vægte Gymnasiets ønsker over Grundejerforeningens. Tilsvarende at Natur- og Miljøklagenævnet har valgt at lade kommunen gøre det - og dermed acceptere, at et historisk enestående område overbebygges og skæmmes af et betonbyggeri. NMKN har tjekket, at kommunen ikke har overtrådt forvaltningsretlige love og regler, men har tilsyneladende ikke villet vurdere  om vore bekymringer, alternative forslag mv. kunne imødekommes – eller har måske ikke haft kompetence hertil. Med 'Natur og Miljø’ som markører i nævnets navn, burde det have været naturligt at forvente, at disse kriterier indgik i vurderingsarbejdet. Men det gjorde de ikke. Se det læge nævns svar her.

 2. Trafik- og parkering
  Efter planen laver 'Trafik og Veje’ inden så længe en spørgeskemaundersøgelse over medlemmernes holdninger til de nye trafik og parkeringsforslag, som vi har orienteret om tidligere. Der er meget godt i forslaget, men også emner, som ikke alle vil synes om. Et er, at der kommer nye skilte og nye regler for færdsel og parkering, men hvis der ikke også kontrolleres om det sker, begrænses nytten. Den tidligere vejchef Michael Kirkfeld udtalte på et møde med grundejerforeningen, hvor vi fotodokumenterede en lang række eksempler på P-overtrædelser - bl.a. tæt parkering på græsarealerne på Marselisvej, at hvis det skete i forbindelse med en af kommunen støttet begivenhed, så ville han ikke acceptere, at kommunens P-vagter skred ind overfor en ulovllig parkering. Vi tvivler dog på, at Kommunen har ret til at indføre en særlig fortolkning af færdselsloven – med deraf følgende rets-usikkerhed. Vi må gå ud fra, at færdselsloven gælder – også for vort område. Se eksempler på p-overtrædelser.

  Vi har ofte påpeget behovet for større synlighed af P-vagter for at begrænse det P-anarki der følger af de mange arrangementer i området. Vi har i år valgt at lægge fotodokumentationen på nettet som supplement til den orientering vi tidligere har reserveret til de møder, der bliver afholdt med trafik og veje. Klik ind på PPP-bjælken for at se eksemplerne. PPP står for Politik-betingede Parkerings Problememer.

 3. Herman Teater, Tivoli Friheden
  Vores klage over støjen fra Herman Teater har resulteret i følgende tilbagemelding fra Anne Haarmark: 
  “…. På baggrund af klagen vil Tivoli Friheden iværksætte lydmålinger ved en kommende koncert. De vil dog først foretage lydmålingen, når der skal afholdes koncert med et vist lydtryk. De håber således, at kunne få et mere nuanceret billede af, hvorledes lyden rammer naboerne.
  Natur og Miljø vil også foretage en uanmeldt måling på lydniveauet ved en af de kommende koncerter. Målingen vil være vejrafhængig og kan kun foretages når det ikke blæser for meget. Vi forventer, at målingen vil vise os et mere retvisende billede af lydniveauet. Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til undertegnede. 
  Med venlig hilsen
  Anne Haarmark"

 4. Nysplantning af træer på Birketinget
  Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje har sendt denne mail-besked:
  “I har haft et ønske om at få erstattet de træer, der mangler på Birketinget. Natur og Miljø har lige skrevet til mig, at de vil plante træerne. Jeg håber dette vil bringe glæde”. 

 5. Parkeringsanarki
  Vi har ofte påpeget behovet for større synlighed af P-vagter for at begrænse det P-anarki der følger af de mange arrangementer i området. Vi har i år valgt at lægge fotodokumentationen på nettet som supplement til den orientering vi tidligere har reserveret til de møder, der bliver afholdt med trafik og veje. Klik ind på PPP-bjælken for at se eksemplerne. PPP står for Politiskbetingede Parkerings Problememer.

 6. Opdatering af hjemmesiden.
  Som det fremgår af siderne, har vi lavet en modernisering af udseendet. Vi håber det falder i medlemmernes smag.


Vi ønsker alle en god sommer

Bestyrelsen© Anders Petersen 2011