2016-17 Nyheder

Vores høringssvar på Tangkrogsplanerne

UNADJUSTEDNONRAW thumb 30da

Som det sikkert er alle bekendt har Kommunens planer om opfyldning af store del af bugten mødt kraftig modstand. Det voldsomme indgreb ses tydeligt på skiltet i forgrunden. 

Heldigvis har initiativtagerne bag beskytaarhusbugten.nu anført af Martin Klode ført til, at over 12000 mennesker fra hele Aarhusområdet har markeret deres modstand med deres underskrift på at kommunens projekt bør standses. 

Efterfølgende har arkitekt Morten Schmidt udarbejdet et meget visionært og grundigt gennemarbejdet alternativt forslag, som politikerne fra samtlige partier i byrådet enstemmigt har erkendt var at foretrække frem for kommunens eget forslag. Det skete på et meget velbesøgt møde på Hotel Marselis og foregik på en usædvalig sober og konstruktiv måde, og med begejstrede klapsalver efter politikernes enstemmige forkastelse af deres eget forslag. Mortens Schmidts forslag kan ses her.

Vores høringssvar er indsat her.

Generalforsamling 2017 - 

gf marselis


Indkaldelsen er 

  • omdelt til alle husstandes fysiske postkasse den 6. september 
  • opslået på vores facebookside Gf. Marselis samme dag
  • rundsendt pr. e-mail som reminder

Dagsordenen kan ses her.

2016: Referat, Beretning, Regnskab og Budget

Generalforsamlingen fandt sted Torsdag den 29. oktober 2016 i Fællesauditoriet på Marselisborg Gymnasium.

Referatet af generalforsamlingen kan ses her.
Bestyrelsens beretning kan ses her.
Regnskab for 2015-15 kan ses her.
Budget for 2016-17 kan ses her.

FaceBook side

Som nævnt på Generalforsamlingen har vi oprettet en FaceBookgruppe ved navn

Gf.Marselis. (klik for at besøge)

Den er beregnet til hurtige informationeer om hændelser i vores område. Medlemmer af gruppen kan selv lave opslag og tilsvarende kommentere på opslag. 

Den er indrettet som en lukket gruppe beregnet for medlemmerne af Grundejerforeningen Marselis.


© Anders Petersen 2011