Rykker sendt til kommunen pr email (25. sept. 2013)

Vedr.: SV: klage over lokalplan nr. 942 for Aarhus Kommune med tilhørende kommuneplantillæg

Aarhus Kommune
Planlægning og byggeri


Tirsdag den 17. september fremsendte jeg nedenstående mail for at gøre opmærksom på, at kommunen ikke havde overholdt klagefristen til NMKN. Samme dag blev jeg telefonisk orienteret om, at kommunens nye IT-system ikke fungerede efter hensigten, at der var givet grønt lys for forsinkelsen fra NMKN samt at den ikke ville påvirke vores klage vedr. sagsbehandlingen i lokalplan 942. 


Nu er der gået en uge. Klargøring til igangsætning af Gymnasiets byggeri er i fuld gang. Pedelboligen er fjernet i en proces, der ser ud til at have medført en del armvridning med bevarelsesudvalget, der først sagde nej, men kun få dage senere ændrede det til et ja. Træerne i parkområdet er fældet. Ikke bare dem, der var aftalt, men også dem, der ikke skulle være fældet. Med andre ord: processen kører med 'damptromlen' forrest. Imens venter vi på, at vores klage når frem til NMKN. 


Foranlediget af dette forløb skal vi bede om følgende pr mail:

- al korrespondance mellem NMKN og kommunen omkring udsættelsen
- begrundelser for kommunens forsinkelse 
- svar på hvornår klagen vil blive fremsendt
- svar på om kommunen på eget initiativ vil standse byggeprocessen indtil NMKN har svaret
- kommunens reaktion på træfældningen (fotodokumentation kan fremsendes)

Bemærk, at denne mail er også sendt til NMKN. Det er sket i 'nødværge', for vi er opmærksom på, at vi først må henvende os til NMKN efter at kommunen har fremsendt klagen og den er blevet registreret der.


Med venlig hilsen


Anders Petersen
Formand 
Grundejerforeningen Marselis

PS: Vi har i vores klage bedt om, at den får opsættende virkning


Sendt fra min iPad :-)

© Anders Petersen 2011