November: Nyhedsbrev

Kære medlem

Der har været lidt stille om foreningen siden vores generalforsamling. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er sket noget. Det kan du læse mere om  nedenfor:

 • Referat af generalforsamlingen er indsat. 
  - På generalforsamlingen blev det besluttet at kontingentet består af et medlemsgebyr på kr. 200 og et snerydningsgebyr på kr. 850 (som er fradragsberettiget, hvilket betyder, at man sparer ca en trediedel af udgifterne) ialt kr. 1050.
  Vi har efterfølgende valgt at droppe udsendelsen af girokortene og i stedet lade medlemmerne benytte bankoverførsel af kontingentet til Danske Bank  konto nr. 1551 4626329802. Husk af påføre navn, gade og nr så der ikke bliver tvivl om identifikation af en betaling. Da indtastningsfeltet ikke er særlig stort, kan det være nødvendigt med forkortelser. Fx. er "BG, TV3" tilstrækkeligt som identifikation for Birgit Gregersen, Tårbækvej 3. Betal venligst inden sneen og frosten er over os. Dvs. inden jul. Sneskovlen løftes som tidligere år hos medlemmer, der ikke har betalt kontingentet.
  Vi har også besluttet at fortsætte aftalen fra sidste år med Snekongen (alias Thomas Vinter, Holtevej) i uændret form.
 • Vores klage til Natur-og Miljøklagenævnet (NMKN) har givet anledning til en del korrespondancen:
  - Selve klagen 
  - Vores bemærkninger til Kommunens følgebrev
  - NMKN afvisning af vores klage
  - Søren Kruses reaktion i form af en kritik af NMKNs sagsbehandling
  - NMKNs brev hvori de lover, at nyvurdere sagen
  - Vores svar med præcisering af essensen i vores klage
 • Trafik- og P-planlægsmøde med Trafik og Veje den 29. november
  - Se Trine Buus Karlsen oplæg med oversigt over området og mulige løsninger
  - Se vores reaktion på nogle af forslagene og præcisering af hvad vores opgave i planlægningsgruppen går ud på.
  - Trines beroligende brev

Du er som altid velkommen til at komme med kommentarer og forslag til vores arbejde.God læselyst

Bestyrelsen


© Anders Petersen 2011