Vores svar på tilkendegivelsen

Kære Anette Rovsing Skov

Vedr.: NMK-33-0202334 Genoptagelse af sagen om Aarhus Kommunes Lokalplan nr. 942 for Marselisborg Gymnasium med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 56 

Tak for dit brev af 20. nov. 2013, hvori du skriver, at Nævnet har besluttet, at genoptage sagen. 

Vi ser meget gerne, at sagen behandles og afgøres af selve nævnet (det læge nævn). Vi gør også opmærksom på, 

  • at Nævnet skriver “at ejendommene ligger i forskellige områder, og at der derfor er forskel”, men vejen er jo den samme, og det er trafikproblemerne også, uanset hvilket område gymnasiet ligger i.
  • at man ikke, blot fordi der er forskel på anvendelsesmulighederne for ejendommene i plangrundlaget, kan forskelsbehandle i relation til trafikproblemerne.
  • at de to ejendomme, der refereres til er genboer. De bor på hver sin side af Marselis Tværvej.

Vi ser frem til Nævnets svar.

Med venlig hilsen

pbv

Anders Petersen
Formand
Grundejerforeningen Marselis

© Anders Petersen 2011