Bestyrelsesmøde-dagsorden

MØDEINDKALDELSE : Novembermøde

DELTAGERE

Inge Merete Fangel , Finn T Black , Niels Munk , Jan Steen Jacobsen , Anders Petersen 

Indkaldelse til møde onsdag den 7. November 2012 kl. 17.00  (ændret til 14. nov kl. 18.30) hos mig.

 • Konstituering - skal vi fortsætte som hidtil, eller skal roller byttes om?
 • Ny snerydningsaftale - Niels
  Fast årligt beløb/Fast beløb pr tur?
  Skal vi supplere med en bladrydningsaftale (1 tur)?
 • Rungstedvej
  Måling af beboernes holdning
  Fjernelse af skråparkeringsstregerne på Marselis Tværvej og klipning af buske og træer på sydsiden af vejen, så der er to kørespor, selv om der parkeres lovligt på den nordlige side af vejen.
 • Forældreskolen
  Tilskudene til folkeskolerne er blevet reduceret med pres på folkeskolernes økonomi til følge. Privatskolerne, der får 75% af folkeskolernes tilskud, bliver derfor også pressede. Forældreskolen vil gerne have aftalen om max elevantal på 526 (?) genforhandlet, så de kan få 1-2 elever ekstra pr klasse. Skolen har 25 klasser.
  Forældreskolen er indstillet på at støtte grundejerforeningen med alle tiltag vedr. trafikken.
 • Gymnasiet
  Opsamling - hvor står vi efter Søren Kruse og Jans arbejde? - Jan
  Politikerkontakt (Ango Winther, Niels Christian Selchau-Mark, Henrik Vestergaard, mfl.) inden byrådsmødet den 19. Dec.
  Juridisk kontakt vedr. definion af 'erhvervsvirksomhed'?
 • Støj fra bl.a Tangkrogen der har været spørgsmål efter avisartikel
 • Eventuelt
© Anders Petersen 2011