Regnskab og budget med forslag til kontingentKontingent + snerydningsbidrag udgør det samlede kontingent.

© Anders Petersen 2011