Folder med 4 ønsker og 1 mål

Selve lokalplanarbejdet foregår med deltagere fra kommunen og Gymnasiet, der jo har bedt om at få lavet en lokalplan. De øvrige i lokalområdet er ikke med. Hverken som enkeltmedlemmer eller som Grundejerforening. Det vi har bidraget med, er vore tilbagemeldinger på kommunens folder. Vi ved ikke, om der bliver taget hensyn til dem, eller om de bare bliver overset. I princippet må vi nøjes med at vente til lokalplanen kommer. Derefter kan vi reagere. Sådan bliver lokalplanloven om brugerinddragelse fortolket af kommunen. 

Som det fremgår af det brev, vi har fremsendt til Rådmand Laura Hay Uggla har vi valgt ikke at affinde os med at være passive i denne fase. Vi har, ved at stille spørgsmål, krydsreferere svar og stille nye spørgsmål,  fået indsigt i nogle af mellemresultaterne. Så mange at vi har kunne opstille og begrunde 4 hovedønsker. 

I "Folderen med 4 ønsker og 1 mål" har vi komprimeret brevet med forudsætninger og konklusioner, så emnerne kan gennemgås på de 5 minutter, vi har fået til disposition for vores 'foretræde' for Teknisk Udvalg inden så længe.


© Anders Petersen 2011