2014-15 Nyheder

Sammendrag af årets nyheder

Årets nyheder er ikke blevet publiceret på vores hjemmeside med samme hyppighed som tidligere år. Det betyder dog ikke , at der ikke er sket noget, men da det især har været mellemresultater, har vi valgt samle dem her i punktform og vedlagt den eventuelle dokumentation, der måtte være i den forbindelse. 

Klik på nedenstående faner for at åbne/lukke for indholdet. OBS: pga af en fejl i softwaren har det været nødvendigt at indramme links med [ ] firkantede parenteser for at gøre dem synlige, når fanerne åbnes. 

Marselisborg Gymnasium og træfældning

Til trods for forsinkelser i byggeprocessen blev "udvidelsen og renoveringen" af Gymnasiet [indviet] den 15. august 2015. En stor del af området bag bygningerne bl.a. boldbaner, skolegården bag kantinen og P-arealet manglede endnu at blive færdiggjort, men forventes at kunne blive taget i brug omkring efterårsferien. 

Vi har haft møde med Rektor Arvid Bech angående bl.a. de grønneområder, begrønning af bygninger og syge birketræer på Marselis Tværvej, som Gymnasiet ønsker fældet og erstattet af nye. Kommunen har bedt om naboers reaktion på ansøgningen. 

Grundejerforeningens svar kan ses [her].

Tivoli

[Tivoli-arbejdsgruppen] har skrevet en del klager over støjen fra især Hermans, men også fra nogle nye forlystelser. Gruppen har sendt klager til både Tivoli, Politiet og Aarhus Kommune. Det har medført, at Tivoli A/S har igangsat forbedringsarbejder så støjen ikke overskrider de fastsatte grænseværdier - bl.a. ved bygning af en overdækket og velisoleret sluse mod Skovbrynet, som man skal passere for at komme fra Hermans og til arealet mod vejen. Da det imidlertid har vist sig utilstrækkelig, har kommunen sendt en "Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans”. Se [Forvarslet] og [bilag med målinger]. 

Rungstedvejs lukning

Rungstedvejs lukning er langt om længe endelig. Der mangler dog en beplantning til markering af at vejen ender blindt. 

Kommunen har udarbejdet nedenstående skitse

Rungstedvej


Ensretning af Birketingets nordlige del

Trafik og Veje har pt. en trafiktælling i gang, for at få supplerende data til  belysning af trafikstrømme. Det vil blive fulgt op af observationer - især af morgentrafikken. Det er vores indtryk, at ensretningen har været en god ide. 

Fortovet på Marselis Tværvej (mod klassebygningen)

Vi har i nogle måneder arbejdet på at overbevise kommunen om, at vi skal have fortovet tilbage og at skråparkeringen skal erstattes af parallelparkering. Det ønske bakker Gymnasiet, Forældreskolen og Kontorfællesskabet på MT4 op om. Det undrer os derfor, at kommunen fastholder sin modvilje mod det ønske. Men lad os nu se, hvordan det ender. 

'Borgerdemokrati’ får unægtelig en hul klang, hvis kommunen kan komme igennem med først at ‘stjæle’ fortovet (der har aldrig været nogen høring om den beslutning), dernæst misligholde arealet, så det er næsten ufremkommeligt og så bruge begrundelsen ‘at det  bliver jo alligevel ikke benyttet af gående’ som argument for at inddrage det. 

[ Se eksempel ] på vores korrespondance med trafik og veje.

Trafik og parkering

Den lange brede hvide stribe på Birketinget fungerer som effektiv vejledning på, hvor man må parkere. Det er sjældent, at man ser en ulovligt parkeret bil på den modsatte side. Gæster til Tivoli og til de mange arrangementer, der er i området har ikke besvær med at indrette sig efter de nye regler. Til gengæld har det knebet for nogle af gymnasieeleverne, som til trods for deres nyerhvervede kørekort mener, at skiltene betyder, at man må parkere lige der, hvor de har valgt at parkere. Men mon ikke de fiinder ud af det?

Vi vil kopiere nogle vejledningskort til indstikning i forruden, som opfordrer ulovligt parkerende til at overholde områdets P-regler.


P-respektOktober: Nyhedsbreve

  1. Referat af Generalforsamlingen kan ses her.
  2. Nyhedsbrev pr mail og i papirformat til alle beboere omkring snerydning og betaling af kontingent.
  3. Ny høring vedrørende lukning af Rungstedvej: I brev fra Teknik og Miljø af 24. oktober konkluderer afdelingen (Center for Byens Anvendelse), at: 
    “Det er Center for Byens anvendelses vurdering, at trafikafviklingen omkring Forældreskolen er forbedret, hvorfor det foreslås, at Rungstedvej ved Stadion Alle forbliver lukket.”
    Vi er helt enige i denne konklusion, men vedlægger for god ordens skyld brevet
    , der er sendt som digital post og fremsendt via borger.dk (og måske derfor ikke læst af alle). Bemækninger til brevet skal fremsendes senest fredag den 17. november. Vi vil på bestyrelsens vegne bakke om kommunens konklusion med de begrundelser, vi tidligere har fremsendt herunder ikke mindst, at vi med lukningen er sluppet for uvedkommende gennemkørende trafik. Desuden vil vi bekræfte, at ensretningen af den nordlige del af Birketinget også efter vores mening har medført en forbedret trafikafvikling. 

© Anders Petersen 2011