Generalforsamlinger

På disse sider vises referaterne fra tidligere afholdte generalforsamlinger for at skabe et samlet historisk overblik over Grundejerforeningens aktiviteter. Det skal bemærkes at langt fra alle er blevet digitaliserede. Tankestregen i slutningen af et link-ord i sidespalten betyder, at teksten ikke er indsat endnu.


Benyt linkene i sidespalten til at læse om den ønskede generalforsamling.

© Anders Petersen 2011