Spørgsmål til Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje

Forud for generalforsamlingen har Trine Buus Karlsen lovet kort at orientere om kommunens planer og holdninger til Trafik- og P-problemerne samt til planerne om privatisering af vejene mellem Stadion Alle og Birketinget. Vi har desuden bedt Trine om besvare følgende spørgsmål:

 • 1. Hvorfor forsøger kommunen at løbe fra en aftale om lukning  af Rungstedvej, som Byrådet har godkendt og som både Rådmand Laura Hay og Rådmand Bünyamin Simsek har lovet at implementere?

 • 2. Hvilke fordele og ulemper er der ved privatisering af en vej for de ejendomme, der ligger på vejen?

 • 3. Hvilke fordele og ulemper er der ved privatisering af en vej for kommunen ?

 • 4. Hver morgen fra mandag til fredag i skolernes åbningsperioder skal ca 1700 elever, lærere og personale til deres arbejdsplads. Det giver både parkerings- og afsætningsproblemer. 
  - De der gerne vil sætte deres børn af forhindres af allerede parkerede biler
  - De der gerne vil køre på Birketinget og Marselis Tværvej kan ofte kun passere i et spor pga. parkerede biler  Hvilke løsningsforslag har kommunen  af større sikkerhed omkring afsætning af passagerer.

 • 5. De mange aktiviteter, der foregår i området i løbet af året, giver utallige eksempler på, at gæsterne ikke overholder parkeringsskiltene, hvilket vi har dokumenteret med mange fotos. Vi har haft indtryk af, at der findes en særlig ’lex Marselis’, som medfører, at P-vagter ikke kommer i området ved sådanne lejligheder. Gæsterne får på den måde indtryk af, at det er tilladt at parkere på fortove, græsarealerne og veje med P-forbud. Og gør det.  På vores møde med kommunen foreslog vi, at kommunen tydeliggjorde hvilke aktiviteter, der havde kommunens accept til udvidelse af P-retten (som vi bl.a. ser det ved Kongevejen, hvor der sættes sorte plastposer over P-forbuds-skiltene, og hvilke der ikke har. Kommunen har lovet at sende en liste over alle aktiviteterne i årets løb. Og tak for det. Men vi ved jo at P-vagterne ikke kommer herud ved de aktiviteter, hvor kommunen ikke accepterer en udvidelse af P-retten, som fx. Fed Fredag.   Spørgsmålet lyder derfor: Har kommunen overvejet, at udliciitere P-overvågningen til et privat firma?

 Hvis svaret er nej så Hvorfor ikke? 
© Anders Petersen 2011