2012-2013 Generalforsamling

Generalforsamling i Grundejerforeningen Marselis afholdes

Torsdag den 26. september 2013 kl. 19:00-21:00

Sted:  Forældreskolens Gymnastiksal


Mødeindkaldelsen

Trine Buus K.

1. Generalforsamlingen indledes med Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje, Aarhus Kommune, som orienterer om Kommunens holdninger/planer for trafik- og parkeringsforholdene i området og for at kaste lys over kommunens planer om privatisering af vejene mellem Stadion Allé og Birketinget. Vi har på forhånd stillet nogle spørgsmål, som Trine Buus har lovet at besvare. De kan ses her. 


Dagsorden

2. Dagsordenen er vist i pdf her. Den er rundsendt  via den fysiske postkasse til de medlemmer, der ikke er tilmeldt vores mailliste og via maillisten til de øvrige. 

Vi skal igen opfordre til, at man tilmelder sig maillisten. Det gør kommunikationen væsentlig lettere. Benyt vores kontaktside.


Regnskab

3. Regnskab, budget og kontingentsiden er indsat her. 

Da vi skal beslutte hvordan den helt store post i regnskabet nemlig snerydning er der lavet 3 grove forslag til budget og kontingent. Som bekendt ved end ikke meteorologerne antallet af snerydningsdage for den kommende vinter. Grøn,Gul,blå

4. Dagsordenens punkt 4 lægger op til fornyet diskussion om fordeling af snerydningsomkostningerne, som gennem en årrække har været baseret på en ligelig fordeling af dem blandt foreningens medlemmer. Vi har opstillet 3 forskellige grupper af løsninger, en grøn (hvor medlemskab kræver ja til fælles snerydning), en gul (hvor snerydning kan fravælges) og en blå (hvor snerydning udliciteres til et privat selskab), som kan ses her.


Beretning og Referat

Referat af generalforsamlingen kan ses her.  (Beretningen er indlagt i referatet)

© Anders Petersen 2011