Lokalplan sendt til offentlig høring

Med byrådets beslutning om at sende lokalplan 942 til offentlig høring forlader vi "Trin 3 Byrådets første behandling" i lokalplanprocessen og bevæger os ind i" Trin 4 Offentlighedsfasen". Denne fase varer som bekendt 8 uger.

På siderne om Lokalplan 942 kan du læse mere om trin 3, hvor vi har udarbejdet læserbreve, kontaktet professor Søren H. Mørup, der er ekspert i offentlig forvaltning for at få en juridisk afklaring på vores påstand om, at kommunen forskelsbehandler i to meget ensartede sager nemlig Marselis Tværvej 4's ansøgning om udvidelse med udleje for øje og Marselisborgs Gymnasiums tilsvarende ansøgning om udvidelse med udleje for øje. Søren Mørup giver os medhold.

Her er en lille liste med de væsentligste opdateringer af hjemmesiden (punkterne er klikbare):


Det har været en temmelig travl og arbejdskrævende start på 2013, så der vil blive indsat supplerende informationer på siden indenfor de nærmeste dage. 

God læselyst. 


Vi følger op med en plan for Trin 4: offentlighedsfasen!


© Anders Petersen 2011