Generalforsamlings nyt

  1. Referat af generalforsamlingen den 25. september kan ses [ her.]
  2. De nye regler for kontingent og snerydning ser sådan ud
    • Medlemskontingent  (kr. 100,-/parcel) 
    • Snerydningsgebyr (der som besluttet på generalforsamlingen 2014-15k an tilvælges af medlemmerne). Gebyrets størrelse opdeles i 3 grupper som vist i skemaet nedenfor.
kontingent

Indbetaling kan ske som bankoverførsel til Danske Bank  konto nr. 1551 4626329802. Husk af påføre navn, gade og nr., så der ikke bliver tvivl om identifikation af en betaling. Da indtastningsfeltet ikke er særlig stort, kan det være nødvendigt at benytte forkortelser. Fx. vil "BG, TV3” være tilstrækkeligt som identifikation af "Birgit Gregersen, Tårbækvej 3”. Betal venligst inden fredag den 20. november. Sneskovlen løftes som tidligere år hos medlemmer, der ikke er tilmeldt snerydningsordningen og man må selv sørge for at fjerne is og sne, så der er sikker passage.

Husk også, at medlemmerne på generalforsamlingen 2013-14 blev enige  om,  at der skulle pålægges et gebyr på 200 kr, hvis betalingsfristen ikke overholdes.  

© Anders Petersen 2011