Brev til Laura Hay Uggla ang. lokalplanarbejdet

Grethe Kruse bor på Holtevej 3. En af hendes sønner hedder Søren Kruse. Han bor i Stockholm, og har derfra med stor interesse fulgt Gymnasiet byggeplaner. Søren  har en særllg evne til at stille dybdeborende spørgsmål og få svar. Undvigende eller uklare svar, resulterer i nye spørgsmål indtil svaret er klart eller man må konstatere, at spørgsmålet ikke ønskes besvaret. De udspurgte har været Gymnasiet, Kommunen, Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet. 

En stor tak til Søren for for det gennemførte arbejde. Det er på foranledning heraf, at vi den 7. november kunne sende et brev til Rådmand Laura Hay Uggla med cc til medlemmerne af teknisk udvalg og præcisere vore ønsker gymnasiebyggeriet. 

Brevet kan ses i pdf-format her.


Tilføjelse:

Den 9. november modtog vi følgende svar fra Laura Hays sekretær:

"Til Anders Petersen.

Laura Hay har bedt mig kvittere for jeres kommentarer med bemærkning om, at sagen var fremsendt til politisk behandling, da hun kom tilbage fra barselsorlov i mandags.

Laura Hay har bemærket jeres synspunkter og vil have dem med i den videre behandling af sagen.


Med venlig hilsen 

Karin Rathcke"© Anders Petersen 2011