2. Landsudstillingen 1909

Når Landsudstillingen medtages som emne under Marselisområdets historie, er der der to årsager. For det første lå landsudstillingen på området fra Tangkrogen ind over Dalgas Avenue og videre mod Marselisvej og herfra indover havreballegårds marker. For det andet  blev der bygget ni smukke mønstervillaer på Dalgas Avenue og Marselisvej. Tre af dem var præmievillaer, og de var hovedgevinsterne ved Landsudstillingens lotteri.


Landsudstillingen i Århus var en industri-, håndværker- og kulturudstilling, der fandt sted i 1909. Her blev vist eksempler på, hvad man kunne præstere i Danmark indenfor disse felter. I alt 1850 udstillere tilbød deres varer på udstillingen. Ideen til en stor udstilling opstod hos Håndværkerforeningens formand, kunstsmedemester I.M.C. Larsen og grosserer Christian Filtenborg.

landsudstillingen

Kilde: .aoa.dk/byliv/lars-holleufer-om-landsudstillingen-i-aarhus-i-1909ipsum dolor sit amet.

Byhistoriker Lars Holleufer om udstillingen – den århusianerne i al beskedenhed kalder for ”Verdensudstillingen i Århus”. 
Lars Holleufer har introducerer foredraget med følgende ord: 
”Alle sejl var sat til da det 75 tdr. land store udstillingsareal åbnede for publikum 16. maj 1909. En stor udstillingsby blev rejst på arealerne ved Dalgas Avenue og Strandvejen. Her udstillede landets førende virksomheder. På udstillingen så man for første gange sorte mennesker i Århus, den første flyvning fandt sted og for første gang fejrede man 4. juli – USA´s uafhænigshedsdag Udstillingen viste også kunst, kultur og moderne arkitektur. 

Landsudstillingen blev åbnet den 18. maj 1909 af Kong Frederik den 8. og Dronning Louise, Kronprins Christian og Kronprinsesse Alexandrine.

Landsudstillingen - der blandt århusianere ubeskedent blev kendt som Verdensudstillingen - var et lille byområde i sig selv, placeret ved kystområdet fra Skansepalæet hen mod Dalgas Avenue på det område, hvor Strandparken og Tangkrogeni dag ligger.

Her var blandt andet folkepark og mange forlystelser. Også Grønland havde sin egen lille udstilling.

Der var opbygget en stationsby med en halv snes bygninger, som repræsenterede den typiske stationsbys bygningstyper - mejeriet, forsamlingshuset, kroen osv.

Borgmestergården, eller den Secherske gård, fra 1597, der oprindeligt lå på hjørnet af Immervad og Lille Torvi Århus, blev genopført i området. Den blev atter nedtaget efter udstillingen og i 1914 genopført i Den Gamle By.

Fregatten Jylland, som var taget ud af drift i 1888 og stod for at skulle hugges op i 1909, blev reddet og restaureret og kom til at ligge ude  bugteni tilknytning til Landsudstillingen.

For at skaffe plads til de mange udenbys gæster, lejede man det store Skansepalæ, der netop var ved at være færdigbygget. Det var opført som privatboliger, men blev indrettet til hotel med 210 værelser og 430 senge. I stueetagen indrettedes en café med udsigt over udstillingsområdet. Skansepalæet er i dag atter privatboliger.

Restauranten Varna Palæet blev ligeledes opført til udstillingen

Landsudstillingen lukkede den 3. oktober 1909 og blev besøgt af 667.000 gæster.

I anledning af 100-året for landsudstillingen skal Politikens Pavillon, i folkemunde kaldet Blækhuset, genopføres i Den Gamle Byi 2009. Pavillonen vil blive en del af en ny bydel, Den Moderne By, som i de kommende år opføres på arealet mellem Den Gamle By og Ceres Krydset. (Kilde Wikipedia)


Artikel af Lars Holleufer fra FO-Aarhus' forårsprogram 2009 om Den lille Verdensudstilling i Århus 1909: 
I 1852 fandt verdens første store industriudstilling sted i London. Til lejligheden opførte man i Hyde Park ”Crystal Palace” en 55.000 m2 stor udstillingsbygning af glas. Sådan opstod den tradition med års mellemrum at arrangere store verdensudstillinger. 

En del af traditionen blev også at opføre opsigtvækkende bygninger og anlæg til udstillingerne, som i 1889, hvor Eiffel-tårnet blev vartegnet for Verdensudstillingen i Paris. Industrien havde brug for Verdensudstillingerne til at markedsføre sig selv og vise deres tekniske formåen. Derfor var bedømmelsen og præmieringen af industriens produkter en væsentlig del af udstillingerne. En præmiering borgede for kvalitet og blev brugt i den videre markedsføring som da Carlsberg Kurvand i 1936 opnåede guldmedalje på Verdensudstillingen i Paris og trykte guldmedaljen på flaskernes 
etiketter i mange år derefter I Danmark åbnede den første industriudstilling i København i 1867. Senere fulgte udstillinger i Århus, ”Vennelyst” 1878 og i Horsens i 1906. 

Omkring år 1900 opstod de første planer om at arrangere endnu en stor industriudstilling i Århus. Planerne var et resultat af den enestående udvikling byen havde gennemgået i kraft af industrialiseringen, der for alvor gjorde sig gældende efter åbningen af Århus havn i 1857. Det førte anlæggelsen af Jyllands første jernbaner med sig og til etableringen af ”Centralværkstederne i Århus” det første store moderne industrianlæg i byen. Byen begyndte at vokse og store nye udflytterkvarterer blev til: Sjællandsgade-kvarteret i 1850’erne, Frederiksbjerg i 1860’erne Christiansbjerg i 1881 og Trøjborg i 1894 og hele Vesterbro-bydelen omkring omkr. 1900. I 1857 boede der knap 7.000 indbyggere i Århus omkring år 1900 var tallet vokset til over 60.000. I samme periode opstod interessen for kunst musik og arkitektur i Århus. 

Den store Landsudstilling i 1909 skulle netop indeholde de væsentligste elementer fra denne udvikling: Industri og håndværk, kunst, musik og arkitektur og forbilledet var de store verdensudstillinger. På arealerne langs Dalgas Avenue og Henrik Pontoppidans Gade samt på begge sider af Strandvejen og på den ny opførte Sydhavn opførte man i løbet af godt et år en vidstrakt udstillingsby efter tegninger af arkitekt Anton Rosen. Bygningerne var hvide med okkergule tage og inspireret af den klassiske arkitektur som præsenterede sig smukt med den blå Århus bugt som baggrund. Det 
omfattende byggeri blev med nød og næppe færdigt til åbningen den 16. maj 1909 hvor kong Frederik den VIII og kronprins Christian sammen med 1500 gæster i udstillingens solemnitetssal overværede komponisten Carl opføre sin udstillingskantate skrevet til lejligheden. I kæmpe store udstillingsbygninger udstillede Danmarks førende irksomheder og gennem hele udstillingsperioden blev deres produkter bedømt og præmierede af særligt sammensatte dommerkomiteer. 

Der var udstillinger om moderne arkitektur og havebrug, kulturhistorisk udstilling om Dansk Vestindien og Århus byhistorie. Der var særlige arrangementer som ”Færøernes-” og ”Islands-” dag og den 4. juli fejrede man for første gang USA´s uafhængighedsdag, da Amerikadamperen ”C.F. Tietgen” lagde til kaj i Århus med dansk-amerikanere. Piloten Hervé Delagrance foretog de første flyvninger over Århus og for første gang så man sorte mennesker i den Abbesinske landsby. De smukke sorte mennesker vakte stor opmærksomhed ikke mindst landsbyens flotte to meter høje masai, der efterlod sig 15 mulatbørn i byen. (Kilde: fo-aarhus.dk/Debat%20overside/Debatpuljen%202009/Dialog09.aspx)

© Anders Petersen 2011