Borgermøde 26. oktober 2015

Aarhus kommune har afholdt borgermøde om byen, trafikken og og den kraftige stigning i indbyggertal. Harald Birkwald, Marselisvej 3 deltog i mødet. Her er hans referat:

 Hej alle

Harald Birkwald

Jeg deltog i borgermødet i går aftes og stillede spørgsmålet hvorfor Marselis Boulevard ikke var nævnt i Debatoplægget (I kan finde det på [vorestrafik.dk] ). Jeg bemærkede at den tunge trafik til havnen var stærkt stigende med deraf øget støj og negativ påvirkning af Miljøet.

Et udtryk for hvor voldsom belastningen er blevet, må være den nye støjmur der er bygget ved børnehaven på hjørnet af Marselis Boulevard/Stadion Alle. Jeg går ud fra, at der har vært professionelle "folk" på denne sag, der har fundet det nødvendigt med en støjmur på 5,40 m (som jeg har målt den til) for at få et acceptabelt støjniveau på den anden side af muren. Efter min vurdering en af de højeste støjskærme i kommunen.

At man ikke foretager sig noget vedr. støj og miljø ved Marselis Boulevard hænger slet ikke sammen med kommunens fokus på støj og miljø, hvilket er nævnt henholdsvis tre og to gange i grafikken på side 15 i debatoplægget.

Svaret fra Kristian Wurtz var, at der "er styr" på finansiering af tunnelen. Den sidste del af finansieringen foretages af dækningsafgiften og projektstart er estimeret til 2021 da dækningsafgiften fra 2017 skal bruges til Letbanen. Man overvejer, at sætte eldrevne busser ind på Ringgaden/Marselis Boulevard for, at reducere støjbelastningen.

Så vidt jeg husker, var det oprindelig forlig i Byrådet og med erhvervslivet, at dækningsafgiften skulle bruges til tunnelen fra 2017.

Der er altså yderligere en udskydelse af tunnelen på 4 år.

Jeg tror personligt det er vanskeligt at påvirke denne beslutning. Hvis vi skal gøre noget må vi tage udgangspunkt i støj og miljø. Grænsen er nået og en udskydelse af tunnelprojektet i 4 år er uacceptabelt. For at få fokus herpå må der startes en underskriftsindsamling hvor vi helst skal over 5.000 stk.

Harald

© Anders Petersen 2011