2014-2015 Generalforsamling

Den årlige Generalforsamling afholdes
TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 19:00-21:00
PÅ FORÆLDRESKOLEN, LOKALE 15 OG 16 (1. SAL).

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab - underskrevet af bestyrelse og revisor
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
  1. Behandling af indkomne forslag
   Medlemmer kan fremlægge forslag til behandling senest den 15. juli - Der var ikke modtaget forslag ved fristens udløb.
  2. Bestyrelsen fremlægger forslag om opsplitning af bindingen på medlemskab og snerydning og ændret fordeling af snerydningsprisen. Efter forslaget giver medlemskab ret til enten at benytte foreningens snerydningsaftale eller at klare snerydningen med egen skovl. 
  3. Bestyrelsen foreslår også, at bestyrelsens medlemmer fritages for medlemsgebyr, men dog ikke snerydningsgebyr, som de kan tilvælge, hvis de ønsker at benytte sig af foreningens snerydningstilbud.
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  1. Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Gregersen, Inge Fangel og Finn Black er på valg (alle modtager genvalg)
  2. Suppleanterne Pernille Højbjerg Dunn, Marselis Boulevard 31 og Mogens Møller, Birketinget 3 er på valg
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Revisor Poul Kraghede, Rungstedvej 22 er på valg
  2. Revisorsuppleant Niels Oustrup, Gentoftevej 2 er på valg
 8. Eventuelt

Der serveres ‘Hapsere’ og drikkevarer under eventuelt.

Vi henviser til foreningens vedtægter vedrørende afholdelse af Generalforsamling.

Beretning, Regnskab for 2014-15 og Forslag til Budget for 2015-16 er indsat. Kort tid efter mødet følger Referat.

Mødet indledes af projektleder Klaus Braad, Trafik og Veje, Aarhus Kommune. Han vil fortælle om planerne for fortove, veje og træer i vores område samt besvare spørgsmål fra salen. (Vi afventer endelig bekræftelse - det blev desværre negativt).

© Anders Petersen 2011