Marts: Nyhedsbrev 

Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet at genbehandle vores sag pga. procedurefejl i den første afgørelse (afgørelsen blev sendt ud uden at alt materiale var blevet medtaget).

Denne gang vil beslutningen ikke blive taget som en formandsafgørelse, men som en afgørelse der træffes i det læge nævn. Dette nævn består af følgende medlemmer:

 • Formand:  Pernille Christensen
 • Højesteretsdommere: Poul Søgaard og Henrik Waaben
 • Politiske medlemmer:
  • Ole Pilgaard Andersen, Dansk Folkeparti
  • Martin Glerup, Socialdemokratiet
  • Leif Hermann,  Socialistisk Folkeparti
  • Peter Thyssen,  Radikale Venstre
  • Per Larsen, Det Konservative Folkeparti
  • Marion Pedersen,  Venstre
  • Jens Vibjerg, Venstre


Vi har fremsendt følgende materiale til det læge nævn:

 • Svar på NMKNs første afgørelse 
  Sammenfattende føler vi en manglende objektivitet for mange steder i NMKNs afgørelse af 5. november 2013. Vi føler os derfor ikke trygge ved endnu en formandsafgørelse og har bedt om, at sagen behandles i det læge nævn.  
 • Kommentar til Aarhus Kommunes brev til Natur- og Miljøklagenævnet af september 2013 
  En sammenfattende oversigt over sagens forskellige aspekter udformet som en præsentation bestående af slides.
 • Oplæg til møde i det læge nævn: Lokalplan 942
  Da sagen skal behandles i det læge nævn, og da vi går ud fra, at flere af deltagerne ikke kender sagen og måske heller ikke lokalområdet benyttes en del billeder til forklaring af sagen vigtigste punkt. Oplægget indledes med denne sætning: Vi er meget fristede til at kalde processen omkring lokalplan 942 for en skinproces. 

.


Mødet i det læge nævn er berammet til den 31. marts og afgørelse forventes færdig den 8. april.© Anders Petersen 2011