Gymnasie-arb.-gruppen

- Inge Fangel, Gentoftevej 2, imf@oustrup.dk
- Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14, post@jansteen.dk
- Anders Kau Petersen, Birketinget 10, anderskau@gmail.com
- Inger Exner, Marselisvej 19, ijexner@mail.dk
- Johannes Exner, Marselisvej 19, ijexner@mail.dk
- Rasmus Therkildsen, Marselisvej 16, r.dktsleth.dk
- Henrik Kaufmann. Skovbrynet 8, henrik@kaufmann
- Niels Vium, Marselisvej 10, nv@k-r.dk

Gruppen blev i efteråret 2012 udvidet med endnu et medlem, nemlig

- Søren Kruse, Vattugatan 13, 111 52 Stockholm, soren.kruse@brf-elefanten.seder er opvokset i Marselis-kvarteret og stadig kommer der regelmæssigt.

Gymnasiets byggeplaner, som vi allerede på generalforsamlingen i 2010 var blevet orienteret om, er nået nogle skridt videre. Da gymnasiet i forvejen fylder meget trafikmæssigt og har et  stigende elev- og medarbejderantal, fandt vi det nødvendigt at høre nærmere. På et møde med Gymnasiets rektor Arvid Bech de 13. april 2011, var det især planerne om en multihal, der bekymrede os. Men også det faktum, at antallet af planlagte parkeringspladser lå langt under det niveau, Parkeringsregulativet for Aarhus Kommune fastlægger, samt at trafiksituationen som helhed, ville blive stærkt forværret. 

Med hensyn til Multihallen, er planen, at den ikke alene skal dække skolens eget behov i den normale skoletid, men også skulle kunne lejes ud til idrætsforeninger mm. fra kl. 16-23 på hverdage og 9-23 i week-ender. Lejen skulle indbringe en nødvendig ekstra indtægt, for at  byggeprojektet kunne hænge sammen rent økonomisk. 

Vi gjorde Arvid Bech opmærksom på, at en sådan plan ikke harmonerede områdets kommunalplan, at den helt givet ville møde megen modstand fra områdets beboere, samt at vi ville følge op sagen.

Du kan læse mere om gruppens arbejde her.


© Anders Petersen 2011