Byrådets 1. behandling  (28-11-2012 og 16-1-2013)

På Byrådsmødet den 28. november kl. 16 er lokalplan 942 på som sag nr 10. Der står følgende om den:

Resume

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af anmodning fra Marselisborg Gymnasium, som ønsker en mulighed for at forbedre gymnasiets lokaleforhold. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en bygningsmæssig udvidelse på ejendommen i nordlig og sydlig retning med undervisningslokaler, kantine og multihal.

Den ønskede udvidelse af gymnasiet kan ikke holdes inden for kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent. Derfor er der udarbejdet forslag til Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2009. Det indeholder en forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra 45 til 65 for rammeområdet 110607OF.

I perioden fra den 23. maj til den 13. juni 2012 er der gennemført en forudgående offentlig høring om kommuneplanændring for Marselisborg Gymnasium. Der er modtaget synspunkter og idéer fra Grundejerforeningen Marselis, Menighedsrådet ved Langenæskirken og 12 enkeltpersoner. Bemærkningerne vedrører hovedsagelig emnerne Bygningsomfang og -udformning, Multihal, Trafikbelastning og parkering, Beplantning og VVM.


Indstilling

At 1) forslag til lokalplan nr. 942 godkendes til offentlig fremlæggelse,

At 2) forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2009 godkendes til offentlig fremlæggelse, og

At 3) synspunkter og idéer fra den forudgående offentlige høring om kommuneplanændring besvares som det fremgår af indstillingens bilag 4.


Indstilling og eventuelle bilag:

Indstilling.pdf

Bilag1: LokalplanForslagfolder.pdf

Bilag 2: Folder-af-23-maj.pdf

Bilag 3: Modtagne Synspunkter

Bilag 4: Besvarelse af Synspunkter


Borgmesterens Afdeling, den 9. november 2012:  Ingen bemærkninger

Magistraten, den 12. november 2012: Tiltrådt

Indstilling og bilagsmaterialet kan ses på Kommunens side

Vi forventer at at forslaget sendes i Teknisk Udvalg eftersom vi har bedt om foretræde for udvalget.


På Byrådsmødet den 16. januar 2013 kl. 16 er lokalplan 942 på som sag nr 6. Der står følgende om den:

Lokalplan nr. 942 - Marselisborg Gymnasium, Aarhus

Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. januar 2013 .


SAG 6. Lokalplan nr. 942 - Marselisborg Gymnasium, Aarhus

Resume

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af anmodning fra Marselisborg Gymnasium, som ønsker en mulighed for at forbedre gymnasiets lokaleforhold. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en bygningsmæssig udvidelse på ejendommen i nordlig og sydlig retning med undervisningslokaler, kantine og multihal.

Den ønskede udvidelse af gymnasiet kan ikke holdes inden for kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent. Derfor er der udarbejdet forslag til Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2009. Det indeholder en forhøjelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra 45 til 65 for rammeområdet 110607OF.

I perioden fra den 23. maj til den 13. juni 2012 er der gennemført en forudgående offentlig høring om kommuneplanændring for Marselisborg Gymnasium. Der er modtaget synspunkter og idéer fra Grundejerforeningen Marselis, Menighedsrådet ved Langenæskirken og 12 enkeltpersoner. Bemærkningerne vedrører hovedsagelig emnerne Bygningsomfang og -udformning, Multihal, Trafikbelastning og parkering, Beplantning og VVM.

Indstilling

At 1) forslag til lokalplan nr. 942 godkendes til offentlig fremlæggelse,

At 2) forslag til tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2009 godkendes til offentlig fremlæggelse, og

At 3) synspunkter og idéer fra den forudgående offentlige høring om kommuneplanændring besvares som det fremgår af indstillingens bilag 4.

Indstilling og eventuelle bilag:

Bilag uden nr: Båndreferat.pdf

Bilag uden nr: Notat Marselisborg Gymnasium 160113.pdf (chef for byrådsservice Frederik Gammelgaards svar på nedenstående notat med konklusion: der er ikke forskelsbehandling - denne tekst er indsat af Grundejerforeningen Marselis for at tydeliggøre hvad notatet vedrører)

Bilag uden nr: Notat om udvidelse af Marselisborg Gymnasium.pdf (Professor dr. jur. Søren H. Mørups notat med konklusionen: der er udvist unødvendig forskelsbehandling - denne tekst er indsat af Grundejerforeningen Marselis for at tydeliggøre hvad notatet vedrører)


Borgmesterens Afdeling, den 9. november 2012: Ingen bemærkninger

Magistraten, den 12. november 2012: Tiltrådt

Aarhus Byråd, den 28. november 2012: Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg, den 14. januar 2013: Udvalget kunne tiltræde Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling med følgende ændringer:

- At bebyggelsesprocenten tilpasses det konkrete projektforslag under hensyntagen til, at det skal være muligt at udnytte 380 m2 i tagetagen til lærerfacilliteter.

- Ar terrænreguleringen tilpasses i forhold til det konkrete behov.

Læs udvalgets erklæring i sin helhed


Aarhus Byråd, den 16. januar 2013:

Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. januar 2013 .


© Anders Petersen 2011