Sp.&Sv.-Kommunen

Spørgsmål og svar Århus Kommune


Den 13. nov. 2012 Søren Kruses anmodning om aktindsigt i korrespondancen mellem Aarhus Kommune og Marselisborg Gymnasium i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 942


Fra: Sören Kruse [mailto:soren.kruse@brf-elefanten.se] 
Sendt: 13. november 2012 18:27

Til: Peter Christoffersen

Emne: Anmodning om aktindsigt vedrörende forslag til lokalplan nr. 942


Käre Peter Christoffersen,

Jeg skal hermed anmode om aktindsigt i korrespondencen mellem Aarhus Kommune og Marselisborg Gymnasium i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 942, dog begränset til korrespondencen for kalenderåret 2012.

Jeg beder endvidere om at få oplyst, hvorvidt der i forslaget indgår andre byggefelter end de, der er nödvendige til opförelse af det nybyggeri, der var beskrevet i kommunens folder fra foråret 2012.

Anledningen til dette spörgsmål er, at det med den foreslåede bebyggelsesprocent på 65 vil väre muligt for gymnasiet at opföre yderligere 682 kvm etageareal, excl. arealet af den gule bygning på 800 kvm og loftet på den hvide bygning på 380 kvm.

Med venlig hilsen

Sören Kruse  
Diplomerad aktuarie
Vattugatan 13
111 52 Stockholm

Phone: +46 8 411 77 90
Mobile: +46 70 665 77 90
E-mail: soren.kruse@brf-elefanten.se


Den 14. nov. 2012 Svar på Anmodning om Aktsindsigt fra Peter Christoffersen til Søren Kruse 

Från: Peter Christoffersen [mailto:pech@aarhus.dk] 

Skickat: den 14 november 2012 13:13

Till: Sören Kruse

Ämne: SV: SV: Anmodning om aktindsigt vedrörende forslag til lokalplan nr. 942

 

Hej Søren.

Jeg har her fundet det, du har bedt om.

 

Med venlig hilsen

Peter Christoffersen
Arkitekt, Byplanafdelingen
Dir. +45 8940 2644


PLANLÆGNING OG BYGGERI
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 8940 2500
E-mail: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk
http://www.aarhus.dk


Følgende materiale er vedlagt:
© Anders Petersen 2011