Oktober: Nyhedsbreve

  1. Referat af Generalforsamlingen kan ses her.
  2. Nyhedsbrev pr mail og i papirformat til alle beboere omkring snerydning og betaling af kontingent.
  3. Ny høring vedrørende lukning af Rungstedvej: I brev fra Teknik og Miljø af 24. oktober konkluderer afdelingen (Center for Byens Anvendelse), at: 
    “Det er Center for Byens anvendelses vurdering, at trafikafviklingen omkring Forældreskolen er forbedret, hvorfor det foreslås, at Rungstedvej ved Stadion Alle forbliver lukket.”
    Vi er helt enige i denne konklusion, men vedlægger for god ordens skyld brevet
    , der er sendt som digital post og fremsendt via borger.dk (og måske derfor ikke læst af alle). Bemækninger til brevet skal fremsendes senest fredag den 17. november. Vi vil på bestyrelsens vegne bakke om kommunens konklusion med de begrundelser, vi tidligere har fremsendt herunder ikke mindst, at vi med lukningen er sluppet for uvedkommende gennemkørende trafik. Desuden vil vi bekræfte, at ensretningen af den nordlige del af Birketinget også efter vores mening har medført en forbedret trafikafvikling. 
© Anders Petersen 2011