Natur- og Miljøklagenævnet

Vores klage over lokalplan 942 er sendt til naturklagenævnet (materialet indsættes nedenfor)


NMKN læge nævn har genbehandlet vores klage.  (vores materiale indsættes nedenfor)


Det læge Nævns svar blev endnu et afslag. Vi finder det besynderligt, at Kommunen har valgt så ensidigt at vægte Gymnasiets ønsker over Grundejerforeningens. Tilsvarende at Natur- og Miljøklagenævnet har valgt at lade kommunen gøre det - og dermed acceptere, at et historisk enestående område overbebygges og skæmmes af et betonbyggeri. NMKN har tjekket, at kommunen ikke har overtrådt forvaltningsretlige love og regler, men har tilsyneladende ikke villet vurdere  om vore bekymringer, alternative forslag mv. kunne imødekommes – eller har måske ikke haft kompetence hertil. Med 'Natur og Miljø’ som markører i nævnets navn, burde det have været naturligt at forvente, at disse kriterier indgik i vurderingsarbejdet. Men det gjorde de ikke.

Det læge nævns svar kan ses her.

© Anders Petersen 2011