JP-Aarhus 11-03-11

JP-Aarhus   11-03-11

Forsoning om Atletion 

Kilde: http://jyllands-posten.dk/aarhus/sport/article4500100.ece 


 "AGF Håndbold, Århus Elite og Aarhus Kommune blev på et møde i eftermiddags enige om, at arbejde for en fælles løsning på de problemer, som foreningsidrætten oplever på Atletion.


Ifølge Carsten Raundahl, formand for AGF Håndbold, skal der arbejdes på både en kort- og en langsigtet løsning af problemerne, der bl.a. har betydet, at afdelingen i den nuværende sæson har fået aflyst knap 260 træningstimer.

»Problemet er identificeret til primært at handle om Arenaen. Derfor bliver den kortsigtede løsning, at få flyttet AGF-holdene fra Arenaen til andre haller. Vi har forslået, at nogle af de idrætter der ikke har brug for en hel håndboldbane, flyttes fra f.eks. Frederiksbjerghallen til Institut for Idræt,« siger Carsten Raundahl.

Han understreger, at problemerne på lang sigt kun kan løses ved at udvide halkapaciteten i midtbyen.

»Der var helt klart en god stemning på mødet og en fælles forståelse af, at vi har et problem, der skal løses. Derudover er det også væsentligt at sige, at alle var enige om, at det problem, som vi har nu, kun bliver værre i fremtiden i takt med, at Århus Elite øger den kommercielle udlejning,« siger Carsten Raundahl.


Mange aflysninger

Sagen begyndte for nogle uger siden, da AGF-træner Benny Nielsen ikke fik lov til at gå ind i en tom stadionhal med den begrundelse, at der senere skulle være et erhvervsarrangement i nabohallen. Efterfølgende klagede han bl.a. til samtlige byrådsmedlemmer, og det førte til massive protester mod idrætsforeningernes forhold på Atletion bl.a. på jpaarhus.dk.

Men også andre brugere som f.eks. ASV Volleyball er utilfredse med de mange aflysninger.

Årsagen til aflysningerne er, at kommunen har overdraget driften af Atletion til Århus Elite og mod en forpagtningsafgift givet dem lov til at anvende hallerne til events- og erhvervsarrangementer. Århus Elite har ifølge den seneste aftale ret til at frit at aflyse foreningernes træning, og det har i praksis betydet, at haller kan stå tomme, selv om der står idrætsfolk parate til at anvende dem.

»Hvis vi kommer væk fra Arenaen, så kan man håbe på, at de situationer undgås og der skabes større råderum til, at Århus Elite kan disponere, som de vil, ud fra kommercielle interesser. Det kan ske, fordi Arenaen så igen kan fungere som en bufferhal,« siger Carsten Raundahl." 


© Anders Petersen 2011