Brev til samtlige byrådsmedlemmer

Kære byrådsmedlem

I morgen skal du som medlem af Aarhus Byråd stemme om, hvorvidt lokalplanforslag 942 Marselisborg Gymnasium skal sendes i offentlig høring. Et forslag der i sin nuværende form bl.a. giver problemer i forhold til forskelsbehandling af en naboejendom ifølge en af landets førende eksperter i kommunalret. 


Aarhus Kommune gav i 2009 afslag på udvidelse af ejendommen Marselis Tværvej 4, der er privatejet og udlejes til kontorformål.  Lokalplanforslag 942 vil give Marselisborg Gymnasium mulighed for at opføre en multihal med henblik på udleje.  Problemerne om forskelsbehandling forstærkes af, at kommunen ønsker at gøre brug af sin anvisningsret til multihallen og dermed har en egen interesse i sagen.


Vi vedlægger et notat vedrørende udvidelse af Marselisborg Gymnasium udarbejdet af professor, dr. jur. Søren H. Mørup, Aarhus Universitet på foranledning af Grundejerforeningen Marselis.


Vi vil foreslå, at du læser notatet som en forberedelse til din stemmeafgivning ved morgendagens byrådsmøde.

 

Vi håber og tror, at du – når du har læst notatet – vil overveje, om ikke sagen bør sendes tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på at sikre, at det projekt, der sendes i offentlig høring, er lovligt.

 

Med venlig hilsen

 

Grundejerforeningen Marselis

Anders Kau Petersen

Formand

© Anders Petersen 2011