Trines beroligende brev

Hej Anders

 

I må undskylde hvis udkast til en ny afmærkningsplan har fået sindene i kog, - det var ikke meningen. Jeg har fået Niras til at lave en plan der viser den eksisterende skiltning i området samt oplæg til fremtidige parkerings muligheder samt af- og påstignings ved Forældreskolen – så skolebørnene kan komme sikkert i skole.

Jeg håber, vi kan have en god dialog omkring vejforholdene i området samt parkeringspladser. I skal se denne tegning som et oplæg f.eks. p-pladserne ved Marselisvej er kun tegnet på for at tydeliggøre at der er plads - hvis vi nedlægger p-pladser andre steder.

Jeg undersøger inden mødet om vi har hastighedsmålinger fra områder, hvis I mener der bliver kørt stærkt i området. Ellers kan vi iværksætte en hastighedsmåling, lad os aftale det på det kommende møde.

 

Med venlig hilsen

 

Trine Buus Karlsen

Afdelingsleder

© Anders Petersen 2011