Arbejdsgrupper

Tivoli-arb.gruppen

- Jens Boesen, Holtevej 17,  jens_boesen@hotmail.com
- Henrik Haugstrup, Holtevej 15, holtevej15@mail.dk
- Jørgen Mikkelsen, Skovbrynet 22, j.mik@stofanet.dk
- Jes Pedersen, Gentoftevej 23, Jes.Pedersen@RU.RM.DK

Som nævnt i afsnittet om Tivoli frihedens historie overtog et aktieselskab (Tivoli Friheden A/S) driften af Tivoli Friheden i februar 2001. Et aktieselskab, der naturligvis skal tjene penge til aktionærerne og en grundejerforening, der satser på andre kvaliteter, har ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser, hvilket har ført til flere konfrontationer med både kommune (som føler en vis forpligtelse til at give forpagteren gode muligheder for at skabe indtjening) og aktieselskabet (der forfølger sit mål om øget overskud). Derfor blev det for nogle år siden nødvendigt, at nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder på vegne af Grundejerforeningens medlemmer og specielt de grundejere, der føler sig stærkt generet af bl.a. de mange nye støjgenererende aktiviteter, som aktieselskabet har påført naboerne.

Man kan skelne mellem 4 perioder: 

  • Den første med start den 31. juli1904, hvor Restaurant Terrassen blev indviet og restauratør Hans Rising stod for forpagtningen i 50 år.
  • Den anden med start den 2. maj 1958, hvor Tivoli Friheden blev en realitet med fast installerede forlystelser, der ikke skulle nedtages hvert år 
  • Den tredie periode med start i februar 2001, hvor forpagtningen blev overgivet til Tivoli Friheden A/S. 
  • Den fjerde periode, der starter 1. januar 2012, hvor Tivoli Friheden A/S overtager TivoliFriheden-området som ejer. Købesummen var 28 mio kroner.

Der er mere information om gruppens arbejde her

Tunnel-arb.-gruppen


Marselis Grundejerforening arrangerede i samarbejde med miljøgruppen M97 Debatmøde på ”Forældreskolen” d. 09/09/97 og valgmøde på "Marselisborg Gymnasium", hvor politikerne lovede hinanden, at debatten måtte tage den tid, der var nødvendig og at alle i øvrigt foretrækker en tunnelløsning til trafikken på Marselis Boulevard.

Ved møderne deltog politikere fra følgende partier:

A - Ango Winther, Socialdemokratiet
B - Peter Thyssen, De Radikal
C - Poul B. Skou, De Konservative
F - Jørgen Skov, Socialistisk Folkeparti
V- Niels Brøchner, Venstre.

Der var stor interesse fra beboere langs Marselis Boulevard, som dagligt var påvirket af støj og forurening fra den stigende trafik til og fra havnen. 125-150 deltagere til et vælgermøde var i sig selv usædvanligt, men det lykkedes også at få bekræftet  et løfte fra politikerne om en Tunnel under Boulevarden.

I dag er Tunnelarbejdet i gang. Ganske vist er der kun skaffet finansiering til  første etape, der vedrører området fra krydset mellem Viby Ringvej og Motorvejen til Skanderborgvej krydset. Anden etape vedrører den 1.8 km lange tunnel under Marselis Boulevard til havnen. 

Du kan læse mere om gruppens arbejde her.

Gymnasie-arb.-gruppen

- Inge Fangel, Gentoftevej 2, imf@oustrup.dk
- Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14, post@jansteen.dk
- Anders Kau Petersen, Birketinget 10, anderskau@gmail.com
- Inger Exner, Marselisvej 19, ijexner@mail.dk
- Johannes Exner, Marselisvej 19, ijexner@mail.dk
- Rasmus Therkildsen, Marselisvej 16, r.dktsleth.dk
- Henrik Kaufmann. Skovbrynet 8, henrik@kaufmann
- Niels Vium, Marselisvej 10, nv@k-r.dk

Gruppen blev i efteråret 2012 udvidet med endnu et medlem, nemlig

- Søren Kruse, Vattugatan 13, 111 52 Stockholm, soren.kruse@brf-elefanten.seder er opvokset i Marselis-kvarteret og stadig kommer der regelmæssigt.

Gymnasiets byggeplaner, som vi allerede på generalforsamlingen i 2010 var blevet orienteret om, er nået nogle skridt videre. Da gymnasiet i forvejen fylder meget trafikmæssigt og har et  stigende elev- og medarbejderantal, fandt vi det nødvendigt at høre nærmere. På et møde med Gymnasiets rektor Arvid Bech de 13. april 2011, var det især planerne om en multihal, der bekymrede os. Men også det faktum, at antallet af planlagte parkeringspladser lå langt under det niveau, Parkeringsregulativet for Aarhus Kommune fastlægger, samt at trafiksituationen som helhed, ville blive stærkt forværret. 

Med hensyn til Multihallen, er planen, at den ikke alene skal dække skolens eget behov i den normale skoletid, men også skulle kunne lejes ud til idrætsforeninger mm. fra kl. 16-23 på hverdage og 9-23 i week-ender. Lejen skulle indbringe en nødvendig ekstra indtægt, for at  byggeprojektet kunne hænge sammen rent økonomisk. 

Vi gjorde Arvid Bech opmærksom på, at en sådan plan ikke harmonerede områdets kommunalplan, at den helt givet ville møde megen modstand fra områdets beboere, samt at vi ville følge op sagen.

Du kan læse mere om gruppens arbejde her.© Anders Petersen 2011