Bestyrelse

Bestyrelsen blev valgt på den ordinære generalforsamling 27. september 2012 og har på sit første møde konstitueret sig således:

- Anders Kau Petersen, Birketinget 10, anderskau@gmail.com (formand)
- Finn Trunk Black, Gentoftevej 9, bftrunkblack@hotmail.com (næstformand)
- Birgit Gregersen, Tårbækvej 3, birgitgregers@gmail.com (kasserer)
- Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14, post@jansteen.dk (sekretær)
- Inge Fangel, Gentoftevej 2, imf@oustrup.dk© Anders Petersen 2011