September: Nyhedsbrev

Her er en liste over nyheder:

 1. Den årlige Generalforsamling afholdes
  TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 19:00-21:00
  PÅ FORÆLDRESKOLEN, LOKALE 15 OG 16 (1. SAL)
  Dagsorden, Beretning, Regnskab og Forslag til Budget kan ses her.

 2. Kommunen har det meget svært med at få lukket sagen om Rungstedvejs permanente lukning trods mange tilkendegivelser om, at lukningen nu er permanent. Senest fremgår det af et brev fra Rådmand Kristian Würtz af 27. august, hvor han skriver (til Birgit Mathiasen, Tårbækvej): "Som du sikkert er bekendt med, er Teknik og Miljø i gang med at forbedre de trafikale forhold i området. Ændringerne udspringer af, at forsøgslukningen af Rungstedvej mod Stadion Allé er blevet permanent.” 

  Afdelingschef Trine Buus Karlsen, der i en mailkorrespondance lægger op til endnu en partshøring, er blevet gjort opmærksom på Würtz-brevet, svarer tilbage: "Vi arbejder også for Rådmandens mål, men for at alle formalier er opfyldt skal der desværre afholdes en ny partshøring da der er sket ændringer i sagen. Ændringen er at Birketinget er blevet ensrettet. Jeg forventer ikke det giver ændringer i afgørelsen, men vi skal partshøre for at være sikker på at der ikke er nogle der ligger inde med oplysninger vi ikke er bekendt med”. 

  Vi har inviteret Trine til at præsentere kommunens trafik- og parkeringsplaner på generalforsamlingen og besvare spørgsmål, men hun var optaget af et andet møde.


© Anders Petersen 2011