Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN)

Den forskelsbehandling, der efter vores opfattelse har fundet sted i forbindelse med byggesagerne hos Marselisborg Gymnasium og Marselis Tværvej 4, og som er blevet bekræftet og begrundet af Professor i offentlig ret Søren H. Mørup har resulteret i, at vi har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over at Gymnasiet må bygge en multihal med udlejning for øje. 


Klagen drejer sig om kommunens forskelsbehandling i forbindelse med to byggesager på hver sin side af Marselis Tværvej. Den ene (Marselis Tværvej 4) fik nej til sin ansøgning bl.a. begrundet i, at den øgede trafikbelastning af området byggeriet ville medføre. Den anden Marselisborg Gymnasium fik ja. Begge bruger de samme veje i området ved til- og frakørsler.


Klagen har givet en del skriverier frem og tilbage siden vores klage blev fremsendt den 5. juli. Vi måtte efter flere telefoniske rykkere rykke skriftligt for kommunens svar den 25. sept. Kommunens svar dukkede herefter op senere samme dag. Vi sendte vores reaktion på kommunens brev til NMKN den 5 nov. og modtog en time efter afsendelsen NMKNs afgørelse, som blev et Nej. Søren Kruse reagerede med kraftig irettesættelse af sagsbehandlingen, hvilket medførte, at NMKN besluttede at genoptage sagen (det næstsidste brev på listen). Vi afventer NMKN fornyede afgørelse. 


Se mere information i oversigen om dette emne.


© Anders Petersen 2011