Tivoli-arb.gruppen

- Jens Boesen, Holtevej 17,  jens_boesen@hotmail.com
- Henrik Haugstrup, Holtevej 15, holtevej15@mail.dk
- Jørgen Mikkelsen, Skovbrynet 22, j.mik@stofanet.dk
- Jes Pedersen, Gentoftevej 23, Jes.Pedersen@RU.RM.DK

Som nævnt i afsnittet om Tivoli frihedens historie overtog et aktieselskab (Tivoli Friheden A/S) driften af Tivoli Friheden i februar 2001. Et aktieselskab, der naturligvis skal tjene penge til aktionærerne og en grundejerforening, der satser på andre kvaliteter, har ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser, hvilket har ført til flere konfrontationer med både kommune (som føler en vis forpligtelse til at give forpagteren gode muligheder for at skabe indtjening) og aktieselskabet (der forfølger sit mål om øget overskud). Derfor blev det for nogle år siden nødvendigt, at nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder på vegne af Grundejerforeningens medlemmer og specielt de grundejere, der føler sig stærkt generet af bl.a. de mange nye støjgenererende aktiviteter, som aktieselskabet har påført naboerne.

Man kan skelne mellem 4 perioder: 

  • Den første med start den 31. juli1904, hvor Restaurant Terrassen blev indviet og restauratør Hans Rising stod for forpagtningen i 50 år.
  • Den anden med start den 2. maj 1958, hvor Tivoli Friheden blev en realitet med fast installerede forlystelser, der ikke skulle nedtages hvert år 
  • Den tredie periode med start i februar 2001, hvor forpagtningen blev overgivet til Tivoli Friheden A/S. 
  • Den fjerde periode, der starter 1. januar 2012, hvor Tivoli Friheden A/S overtager TivoliFriheden-området som ejer. Købesummen var 28 mio kroner.

Der er mere information om gruppens arbejde her

© Anders Petersen 2011