Marselisborg Gymnasiums NYT-forårsnummer-2013 s2

I lederen til NYT forår 2013 skriver Arvid Bech følgende om nybyggeriet:

nyt


Kommentar: MED 7 ord har vi allerede i forbindelse med det indledende arbejde med lokalplanen givet udtryk for vores holdning til gymnasiets renovering- og udbygningsplaner: "Et moderne gymnasium - i harmoni med lokalområdet". Den holdning har vi stadig. Vi ser ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem denne holdning og gymnasiets focus(som beskrevet ovenfor): "at skabe de bedste forhold for vores unge mennesker, så vi kan tilbyde tidssvarende undervisning". De kan fint gå hånd i hånd. Og bør også gøre det!

© Anders Petersen 2011