4. De fire byggeperioder

Den første periode: 1908-1912. 
Marselisvej og Marselis Tværvej

Byggerierne i Grundejerforeningens område startede på Marselisvej. Nedenståeende skema (i simpel regnearksgrafik) viser hvilke bygninger, der var på vejen, og hvornår de blev bygget. Farverne viser de forskellige år, hvor byggeriet blev afsluttet. Den første bygning Marselisvej nr 15, var der allerede i 1908. I 1909 stod yderligere 9 bygninger færdige og i perioden 1911-15, kom der 6 flere til. Dermed var den vej stort set udbygget.


screenshot 62


Det samme gælder for Marselis Tværvej, hvor der kun ligger en bygning (nr 4) fra 1914, som man iøvrigt kan læse mere om i kapitlet om huse.

Vest for Marselisvej lå Havreballegård, hvorom onde tunger - som nævnt - påstår, at de omtalte brande på gården i 1904 og 1906 passede byrådet udmærket, da man egentlig helst vil nedlægge gården. Da også laden brænder i 1909, er godsets dage talte, og to år senere brydes hovedbygningen ned. Men tilbage i 1896 er Skolens "gamle" bygning opført. Den får i 1906 navnet Marselisborg Skole jfr. inskription på bygnings facade. I 1903 erhvervedes hele hovedgården og dens omgivende have. Bag ved gården lå Lindevej (der i 1934 skiftede navn til Birketinget).

I 1904 stod første del af arkitekt Frimodt Clausens nye, store skole klar til brug, den hvide Gymnasiebygning, som vi kender i dag, og samme år tildeltes Gudme dimissionsret til studentereksamen. De første fem "rigtige" studenter fra Marselisborg sprang ud få måneder senere.  I 1906 får den den gamle skole navnet Marselisborg Skole. Så det var altså få år efter disse skoleinitiativer, at Marselisvej byggeboomet fandt sted - uden iøvrigt at antyde nogen sammenhæng.


Den anden periode: 1919-1929.
Birketinget, Gentoftevej, Holtevej, Skovbrynet og Tårbækvej

I denne 10 års periode blev der ialt bygget 34 boliger på de Birketinget (8), Gentoftevej  (15) og Holtevej (11), som illustreret i nedenstående graf. Men der var også gang i byggeriet på Skovbrynet (7) og Tårbækvej (3), hvor der kun er 4 huse; det første blev bygget i 1918.

screenshot 63Den tredie periode: 1928-1932.
Rungstedvej, Skovbrynet og Stadion Allé

screenshot 64I denne korte periode (der tidsmæssigt overlapper lidt med den foregående) blev ialt 34 huse indflytningsklare på 5 år. Skovbrynet fik bygget sit "sidste" hus på vejen, Stadion Allé fik 7 nye huse, og Rungstedvej toppede med 26. Depressionen der startede i USA i 1929 og derfra spredte sig til det meste af verden, havde muligvis en forsinkende effekt på udbygningen af området i 1930-31.Den fjerde og sidste periode: 1933-1939.
Marselis Boulevard.

I denne korte periode vores del af Marselis Boulevard færdigbygget. 15 huse blev det til og det drejer sig jo især om de 'engelske huse' mellem Stadion Allé og Forældreskolen.


screenshot 65

Kilde:http://maps.google.com/, hvor StreetView-delen kan benyttes til en tur gennem de forskellige veje i området og kigge ind i haverne og på husene.

© Anders Petersen 2011