Borgermødet den 6. juni 2013 i Forældreskolens Gymnastiksal 19.00-21.00

Alle Byrådets medlemmer har fået denne invitation:


Kære byrådsmedlem!


Det glæder os at kunne invitere dig og dine byrådskollegaer til 


BORGERMØDE

om Lokalplan 942 Udvidelse af Marselisborg Gymnasium

torsdag den 6. juni kl. 19.00-21.00 

i Forældreskolens Gymnastiksal


Vi ønsker at arrangere en paneldebat med en repræsentant for hvert af byrådets partier. Vi vil derfor gerne bede dig om senest den 31. maj at svare på, om du kan være med, og hvem du og dine partifæller har udpeget til at være jeres partis repræsentant i paneldebatten.

Borgermødet vil blive indledt med indlæg af udvalgte talere, som det fremgår af nedenstående program.

Invitationen bliver også sendt til pressen og naturligvis til Grundejerforeningens medlemmer. Vi vil desuden annoncere i dagspressen, og forventer derfor et stort fremmøde. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Grundejerforeningen Marselis


Borgermøde-key1
Borgermøde-key2© Anders Petersen 2011