Regnskab, budget og kontingent

Vi har i år haft et driftsunderskud på 58.838,35. En væsentlig del heraf stammer fra en uforudset udgift til advokathjælp (kr. 37.500), en ikke budgetteret udgift til Generalforsamling og Brøndringe på ca. kr. 10.000. 

Budget for det kommende regnskabsår

Budgettet for det kommende regnskabsår er vist nedenfor. 

Under indtægter har vi gået ud fra, at

  • 105 medlemmer vil betale kr 200 i kontingent (dvs. selve medlemsbidraget) og at
  • 100 medlemmer vil deltage i den fælles snerydning og betale 850 i aconto bidrag 


Under udgifter har vi skønnet, at 

  • der skal køres 100 ture a 850 kr/tur (er det ikke det, Snekongen tager, Niels?)
  • at der muligvis bliver behov for lidt mere advokathjælp (indsat som ekstern bistand)


Holder tallene kan vi vil regnskabet udvise et overskud på kr. 3000,-. Budget


© Anders Petersen 2011