Lokalplan Gymnasiet

lokalplanprocessen

Kommunen har udarbejdet en folder som oplæg til arbejdet med lokalplanen. Folderen kunne vi i sidste uge finde i vores postkasser.

Selve lokalplanprocessen er beskrevet i 6 trin på kommunens hjemmeside og vist i grafisk form til højre (klik på billedet for at se det i stort format med en supplerende forklaring til de enkelte trin). 

I Folderen inviteres vil til at komme med ideer og forslag til materialet om udvidelse af Marselisborg Gymnasium.

Grundejerforeningen har sendt sit svar i et brev, som du kan læse her.

Ledetrådene i folder-svarets skrivestil har været

- focus på de væsentligste forhold
- fakta og ikke følelser
- forenkling uden forsimpling.

Det skal nævnes, at Folder-svarbrevet er  baseret på Gymnasiearbejdsgruppens diskussioner og møder samt breve  til Laura Hay af 8. august 2011 (mødebrev) , 24. august 2011 (lokalplan) og 27. januar 2012 (lokalplan fortsat)

Vi tager gerne mod forslag til tilføjelser/ændringer i svarbrevet, som vil blive sendt til kommunen i slutningen af ugen.

Vi mener, at det er vigtigt, at de enkelte medlemmer af Grundejerforeningen også giver udtryk for deres mening om Gymnasiets udvidelsesplaner. Det kan enten være ved at  skrive, at man bakker op om Grundejerforeningens brev eller ved at man selv forfatter et brev og stadig (hvis man er enig med Grundejerforeningens svar) indføjer, at man bakker op om Grundejerforeningens brev. 

Svar kan sendes til Aarhus Kommune pr e-mail senest den 13. juni til denne adresse: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis der er tvivlsspørgsmål.

Vi vil forsøge at samle de forskellige svar, som medlemmerne har sendt til kommunen. 


© Anders Petersen 2011