Nyheder om Grundejerforeningen, dets medlemmer og naboer kan ses under fanebladet NYT. Nyhederne er ordnede efter bestyrelsesår og går tilbage til 2010. Vi vil løbende grave mere frem om tidligere år. Vi arbejder også på at digitalisere alle indkaldelser og referater vedrørende generalforsamlinger for at gøre foreningens historie synlig på nettet. Læs mere under fanebladet Generalfors. Endelig indeholder hjemmesiden begyndelsen til historiske tilbagekig (fanebladet Historie) samt beskrivelse af husene i området (fanebladet Huse). Hvis du har bidrag til historieskrivningen eller hjemmesiden iøvrigt så sig endelig til evt via fanebladet Kontakt.


FB GF M

Som nævnt under generalforsmalingen 2015-16 har vi oprettet en FB-gruppe, der hedder Gf.MarselisVia den kan bestyrelsen hurtigt sende beskedder til medlemmerne om hvad der sker i foreningen og området. Tilsvarende kan medlemmerne reagere på beskedderne og selvfølgelig selv sende beskedder om emner de mener er relevante for bestyrelsen og /eller de øvrige medlemmer. Det kan være alt fra gode råd om hælklipning til mystisk adfærd fra trafikanter eller gæster i området, indbrud eller et arrangement, man gerne vil gøre opmærksom på. Gruppen er oprettet som en lukket gruppe. Meld dig til og vær med til at skabe en god dialog og informationsudveksling i vores område. 


lokalplan942

Lokalplan 942, der vedrører Marselisborg Gymnasiums ønske om fjernelse af 2 gamle bygninger, renovering af de resterende og udvidelse med ny kantine, ny undervisningsfløj og bygning af ny multihal med udlejning for øje har fyldt meget i foreningens arbejde de seneste to år. En kronologisk beskrivelse af forløbet kan ses her. Vi henviser desuden til vores blog lokalplan942.blogspot.dk, som indeholder en række korte artikler om emnet. 


T-Friheden

Tivoli Friheden. Når man om søndagen i begyndelsen af 1900-tallet tog fra den trange købstad ud til skoven, var det friheden, man befandt sig i. Her serverede skovfogeden øl, vand, kaffe og kringle. Der er sket meget siden den første restauratør Hans Rising blev ansat i 1904, fast installerede forlystelser startede i 1958, forpagtningen blev overgivet til Tivoli Friheden A/S i 2001 og 1. januar 2012, hvor Tivoli Friheden blev købt af Tivoli Friheden A/S.  

 

Hermans

Vi byder Tivoli-teateret Hermans velkommen i området og glæder os til mange gode oplevelser, men sidder samtidig med en stille undren over, hvordan man kan få lov til at bygge et teater med plads til 1800 mennesker uden at skulle stille så meget som eneste parkeringsplads til rådighed. Vi har et godt samarbejde med Tivoli Friheden, og håber at kunne finde gode løsninger sammen.  Læs mere om Hermans.


marselistunnel

Etape 2: Tunnel under Marselis Boulevard. Vejarbejdet fra Viby Ringvej til Skanderborgvej er afsluttet. Trods mange diskussioner om den sidste del af vejen til Aarhus Havn er Byrådet nu enige om, at Trin 2 af tunnellen skal påbegyndes frem til Stadion Allé, hvilket dog endnu engang er blevet udskudt. Læs mere om Marselis-Tunnel projektet.


© Anders Petersen 2011